Medlemskontingent 2024

Postet av Hauketo IF den 31. Jan 2024

Medlemskontingenten for 2024 sendes i løpet av kort tid ut til våre medlemmer. 

Alle som deltar i en idrett i regi av Hauketo IF må være medlem av idrettslaget. For de som har Spond-appen betales kontingenten direkte fra appen. De som ikke har Spond-appen vil motta betalingsforespørselen på e-post.

Klubbmedlemskap gjelder fra 1.januar og ut kalenderåret. For nye medlemmer faktureres denne fortløpende gjennom året, og for medlemskap fra august er det 50% rabatt på medlemskontingenten. 

Priser for medlemskap i 2024:

  • Voksen (fra 18 år): Kr 500,-
  • Ungdom/barn (t.o.m. 17 år): Kr 300,-
  • Familiemedlem (min. 3 medlemmer): Kr 200,- per medlem
  • Støttemedlem: Kr 150,-

Familiemedlemskap
Har du tre eller flere familiemedlemmer i klubben kan du søke om familiemedlemskap, og betale 200 kr per medlem. Dette gjelder både voksne og barn. For å søke om familiemedlemskap fyller du ut dette søknadsskjemaet: Søknad om familiemedlemskap

Utmelding
Ønsker du å melde deg ut av Hauketo IF, må du sende en skriftlig utmelding til klubben. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til daglig.leder.hauketoif@klubbkontor.no hvor du legger ved fullt navn og fødselsdato på medlemmet som ønskes utmeldt. Du kan også fylle ut dette skjemaet: Avslutte medlemsskap

Treningsavgift
I tillegg til medlemskontingenten sendes det ut treningsavgift knyttet til idretten og laget medlemmet deltar i. Treningsavgiften er tilpasset det tilbudet man får og varierer mellom ulike idretter og alderstrinn. Treningsavgiften for fotball vil bli sendt ut i slutten av februar, mens for håndball og innebandy sendes den ut i september. For mer info om treningsavgift, se denne lenken: Medlemskontingent og treningsavgift 

Betalingsutfordinger?
I Hauketo IF skal alle kunne delta uavhengig av økonomisk situasjon. Hvis du har utfordringer med å betale medlemskontingenten eller treningsavgiften, ta kontakt på daglig.leder.hauketoif@klubbkontor.no så finner vi en løsning.

Spørsmål?
Har du øvrige spørsmål knyttet til dette? 
Ta kontakt med daglig leder Martin Jansrud:
E-post: daglig.leder.hauketoif@klubbkontor.no
Telefon: 941 98 449
Medlemskontingent for 2020 sendes ut i uke 22/23

Postet av Hauketo IF den 29. Mai 2020

Medlemskontingent 2020 sendes ut denne uken 22/23

             

Etter Årsmøte den 25.05.2020 ble det besluttet å senke enkelt av medlemskontingenten. Se medlemskontingenten 2020 under.

I løpet av uke 22/23 sender vi ut faktura for medlemskontingenten 2020 til alle våre medlemmer. Du får fakturaene som en link på epost, og den ligger i din profil på hjemmesiden til Hauketo IF.
Du får også en sms om at du har mottatt en faktura fra oss. Sliter du med å betale? Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning!


Årsmøtet bemerker at HIF skal være en breddeklubb som er et lavterskeltilbud.

                                             

Medlemskontingenten 2020.

TypeBeløpKommentar
Junior 
Kr. 300,00 *)
 t.o.m det kalenderåret en fyller 17 år
Senior
Kr. 500,00 *)fra det kalenderår en fyller 18 år
Familie
Kr. 200,00 pr. medlem *)Failiemedlskap gjelder for min 3 og maks 5 medlemmer
Støttemedlem
Kr. 150,00 *)

*) Alle blir belaste med et gebyr for Faktura/KID-innbetaling koster: 14kr og/eller VISA/Mastercard betaling via DIBS koster: 4% + 10kr

Regne eksempel: Arne blir sendt en medlemskontingent på kr 250,- av klubben sin. Han kan velge å betale 264kr (250 + 14) via nettbank, eller bruke DIBS og betale 270kr (250*1.04 + 10)
Uavhengig av hva Arne velger mottar klubben hans 250kr.

Hjelp(video) til betaling av medlemskontigenten eller aktivitetsavgift/treningsavgift finner du her.

Mer info finner om medlemskontingenten finner du her

I tillegg til medlemsavgift, krever hver idrettsgruppe inn aktivitetsavgift/treningsavgift.

Aktivitetsavgift/treningsavgift Fotball og Håndball.

Utover medlemskontigent betaler hvert medlem (barn/ungdom/senior) en avgift til laget man spiller på. Årsmøtet gir lagene fullmakt til å bestemme treningsavgiftene, og til at lagene i håndball og fotball blir enige i sine respektive sportslige utvalg om hvordan dette koordineres. Årsmøtet bemerker at HIF skal være en breddeklubb som er et lavterskeltilbud.

Ettersom Norge er under covid-19 så er det opptil hver lag/sportslige utvalg å besteme om det skal betaltes for full eller rabatt på aktivitetsavgift/treningsavgift


Hva dekker aktivitetsavgift/treningsavgift 

Aktivitetsavgiften skal dekke deltagelse på cuper, drakter, diverse utstyr og ev. lønn til trenere som ev. blir leid inn.

Økonomisk støtte til medlemskontingent og/eller treningsavgift

Postet av Hauketo IF den 20. Mai 2020

Det er nå fakturert en ny runde med medlemskontigent/treningsavgifter.

Treningsavgiften må være betalt for at utøverne skal ha rett til å delta i aktivitetene i Fotballgruppen og Håndballgruppa, herunder både treninger og kamper. 

Det er viktig for Fotballgruppen og Håndballgruppa at treningsavgiftene betales.
Disse avgiftene står for en vesentlig andel av de inntektene vi har og uten disse kan vi ikke drive gruppa. Vi setter derfor pris på at disse betales innen fristen.

Så er det likevel slik at det for enkelte vil være perioder der det kan være vanskelig å få betalt avgiften og ingen ønsker at dette skal gå utover ungene. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand har etablert en ordning der de tar imot søknader om tilskudd til aktiviteter for barn og unge 0 - 18 år. Eksempler på slike  aktiviteter hel eller delvis inndekning av medlemskontingent, spillelisenser etc. Vi oppfordrer derfor de dette er relevant for å benytte dette tilbudet.

Mer informasjon kan dere finne her: https://www.hauketoif.no/p/47300/sliter-du-med-a-betale
Fritidsstipend 2020 – Bydel Søndre Nordstrand

Postet av Hauketo IF den 1. Jan 2020

Nå er det åpnet for nye søknader for kalenderåret 2020.

Bydel Søndre Nordstrand har et fritidsstipend – en støtteordning til fritidsaktiviteter for barn og unge.


Hauketo IF setter stor pris på bydelens engasjement og hjelp til de av våre medlemmer som trenger støtte for å kunne delta på fritidsaktiviteter. Familier som har utfordringer knyttet til økonomi har mulighet til å søke om støtte til idrettsaktivitet i Klemetsrud IL. I samarbeid med bydelen skal vi legge til rette for at økonomi ikke skal være et hinder for å drive med idrett. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å være med.

Gjennom fritidsstipendet er det mulig å søke om støtte til medlemsavgift, treningsavgift, turneringer, lisens og arrangementer. Det er tillatt å søke for flere barn i samme familie. Kravet for å kunne motta støtte er at barnet/ungdommen er bosatt i bydel Søndre Nordstrand, og er i alderen 6-18 år. Vi håper at alle som har et behov for hjelp til å dekke kostnader knyttet til idrettsaktivitet tar kontakt!

Hvordan søke om støtte

Det er Hauketo IF eller skolene som må søke på vegne av familiene (Søknadsprosessen er konfidensiell og det er kun lagleder eller skolen som informasjon om familien som søker). Men vi vil at du først registrere ditt barn hos oss før du søker om støtte. 

  1. Ta kontakt enten med lagleder eller skolen for hjelp til å fylle ut søknadsskjema.

 

Vil du bli lagleder eller trener?

Hauketo IF er drevet av frivillige foreldre som lagledere og trenere. Har du lyst å bidra, er du hjertelig velkommen. Du får trenerkurs og oppfølging av klubben. Alle trenere og lagledere må legge frem politiattest (det hjelper vi deg med). Som lagleder og trener får du en unik mulighet til å bidra i lokalsamfunnet og følge ditt egent barns oppvekst.

Velkommen til Hauketo IF. Sammen skaper vi idrettsglede for alle

Søknadskjema stipend til fritidsaktiviteter i Bydel Søndre Nordstrand