Medlemskontingent og treningsavgift


Medlemskontingent

Alle som skal drive idrett i regi av Hauketo IL må være medlem.
Klubbmedlemskap gjelder fra 1.januar og ut kalenderåret. For nye medlemmer faktureres denne fortløpende gjennom året.

Klubbmedlemskap – Junior (t.o.m det kalenderåret en fyller 17 år)Kr. 300,-
Klubbmedlemskap – Senior (fra det kalenderår en fyller 18 år)Kr. 500,-
StøttemedlemKr. 200,-
Familiemedlemskap gjelder for min 3 og maks 5 medlemmer (pris per medlem)Kr. 200,- 

Treningsavgift

I tillegg til klubbmedlemskap betaler man gruppemedlemskap etter hvilke idretter man ønsker å delta på.
Treningsavgiftene faktureres i starten av hver sesong (desember/januar for fotball, august/september for håndball ) og deretter fortløpende for nye medlemmer.

Fotball

Treningsavgift 6-10 årKr. 500 - 1.000,-
Treningsavgift 11-15 årKr. 1000 - 1500,-
Treningsavgift 16-19 årKr. 1000 - 1500,-
Treningsavgift A-lagetKr. 500 - 1500,-
Treningsavgift Old boysKr. 1.000,-
Treningsavgift Veteran
Kr. 1.000,-

Håndball

Treningsavgift J/G 12-14 Kr. 300,-
Treningsavgift J10/11 
  Kr. 1.500,-
Treningsavgift Damelag
Kr. 0,-