Antidoping

Hauketo Idrettsforening tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med idrettslagets verdiprofil som et rent idrettslag. Helse og ærlighet er viktige verdier som skal prege hele vår virksomhet. 

Vi vil ha et kontinuerlig fokus på å bekjempe bruk av dopingmidler, og vil gjennomføre informasjonskampanjer om dette jevnlig. 

Målgruppen vil i vårt idrettslag være aldersgruppen fra det året utøverne fyller 15 år og oppover. 

Alle aktive medlemmer fra det året utøverne fyller 15 år, seniorlag og trenere skal gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver

Det er lagleder/oppmann som skal påse at utøvere fra det året de fyller 15 år, samt alle trenere i  gruppen, har gjennomført e-lærings-programmet ‘Ren Utøver’. Bekreftelse på at alle i gruppen har gjennomført dette skal sendes klubbkontoret.   

Hauketo IFs antidopingpolicy, finner du her.

Antidoping Norge

Antidoping Norges dopingliste finner du her.

Kosttilskudd - Antidoping Norge, finner du her.