Overgang til Hauketo IF fotball fra annen klubb

Hvis en spiller har spilt fotball i en annen klubb kreves det at Hauketo IF melder overgang på denne spilleren. Det er overgangsansvarlig som sender inn denne via FIKS.

Det kreves at spiller fyller ut Samtykkeskjema for overgang (foresatte må signere for spillere under 18 år)
Utfylt skjema sendes til overgangsansvarlig. 

Hvis spiller har gjort opp for seg i gammel klubb tar dette bare noen få dager, har spilleren utestående medlemskontingent, treningsavgift eller annet i gammel klubb vil overgangen bli stoppet og spiller må gjøre opp for seg før overgang godkjennes.
Hauketo IF betaler ikke spilleres utestående fordringer i andre klubber.

Gammel klubbs klubbnr. finner du på fotball.no 


Laget belastes med et overgangsgebyr som er:
Barn 100,-
Ungdom 400,-
Voksne 600,-

Klubbinfo

Hauketo IF
Postboks 2, Prinsdal
1205 Oslo

Klubbnr. 03010119

Overgangsansvarlig: 
Andreas Høydahl Sørli
hauketoif.fotball@klubbkontor.no

Medlemsansvarlig:
Atle Næss
hauketo.if@klubbkontor.no