Medlemskontingent

Alle som deltar i aktiviteter i regi av Hauketo Idrettsforening må være medlemmer. Medlemskontingenten fastsatt av årsmøtet i klubben. 

  • Medlemskontingenten sendes ut i januar hver år.
  • Deretter sendes kravet ut fortløpende til nyinnmeldte. Nye medlemmer som starter etter 1. august, betaler 50% for medlemskap det første året.

 

Les mer om medlemskontingenten her.


Treningsavgift  

Pliktig for å kunne delta på trening og kamp i regi av Hauketo IF.  
Treningsavgift bestemmes av laget i samarbeid med Sportslig utvalg. Det er mulig å betale i flere terminer. 


Treningsavgift for 21/22

Allidretten:kr 350,- pr. seseong
  • Treningsavgiften sendes ut i august/september hver år.


Treningsavgift dekker blant annet:
 
  • Treningsutstyr til laget (baller, vester, kjegler, etc) 

  • Kursing av foreldre (trenere, lagledere etc) 

  • Treningstid 

  • Tilgang til klubbhus og møterom som kan reserveres gratis for lagfester, spillermøter og andre sosiale aktiviteter 


BLI MEDLEM

Bli medlem

Sponsorer

Grasrotandel

HAUKETO
IDRETTSFORENING

Bli grasrotgiver i dag! Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS <Grasrotandelen 979781644> til 60000