Medlemskontingent

Alle som deltar i aktiviteter i regi av Hauketo Idrettsforening må være medlemmer. Medlemskontingenten fastsatt av årsmøtet i klubben. 

 • Medlemskontingenten sendes ut i januar hver år.
 • Deretter sendes kravet ut fortløpende til nyinnmeldte. Nye medlemmer som starter etter 1. august, betaler 50% for medlemskap det første året.

 

Treningsavgift  

Pliktig for å kunne delta på trening og kamp i regi av Hauketo IF.  
Treningsavgift bestemmes av laget i samarbeid med Sportslig utvalg. Det er mulig å betale i flere terminer. 


Treningsavgift for 2021/22

J10/11Kr 1.500,-
J12/13Ikke avklart 
J14/15Ikke avklart


 • Treningsavgiften sendes ut i august/september hver år.
 • Håndballskolen sender fortløpende ut og før håndballskolen arrangeres i høstferie og vinterferie.Treningsavgift dekker blant annet:
 
 • Påmelding seriespill og annet tilbyd fra Regionen 

 • Treningsutstyr til laget (baller, vester, kjegler, etc) 

 • Turneringsavgift på eksterne turneringer 

 • Gratis deltagelse på klubbens egne cuper 

 • Kursing av foreldre (trenere, lagledere etc) 

 • Treningstid 

 • Tilgang til klubbhus og møterom som kan reserveres gratis for lagfester, spillermøter og andre sosiale aktiviteter 

 • Dommerhonorar 


Dugnader for eget lag 

Etter hvert som spillerne blir eldre blir det for de fleste lagene turneringer som er lengre unna, treningsleirer og lignende aktiviteter. Dette gir kostnader som lagene (spillerne) selv må dekke. For å holde egenandelene nede er ulike dugnader et godt alternativ. Dugnader skaffer laget selv.  

 Lagene får også noe inntekt fra kioskvakter.  

Utstyr 

Når man starter på laget får man spillerdrakt. Klubben har draktsett for de minste 

Øvrig utstyr kjøpes via utstyrsleverandøren klubben har avtale med. Alle medlemmer får rabatt på klubbutstyret når man handler gjennom klubben. Laget organiserer ev. bestilling av utstyr.