Nabolagsklubb


Hauketo Idrettsforening ble i 2022 tatt opp i Oslo Idrettskrets sitt program Nabolagsklubb. Dette er en utviklingsprosess for fleridrettslag, der klubben gjennom fem utviklingsområder skal jobbe målrettet med å utvikle oss som et idrettslag.

En nabolagsklubb er nært tilknyttet sitt nærmiljø/nabolag, med ekstra fokus på deltakelse for alle. Idrettslaget tilbyr allsidighet, der det er enkelt for barn og unge å delta i flere idretter. Programmet skal gi kraft til idrettslag som tar tydelig posisjon for barn og unges oppvekstvilkår, som et verktøy for å nå målsettingen om idrettsglede for alle.

Kjennetegn ved en nabolagsklubb:

  • Idrettslaget har en visjon, verdier og tydelige planer for aktiviteten
  • Idrettslaget har konkrete tiltak for å rekruttere flere fra lokalmiljøet
  • De tillitsvalgte har kompetanse i tråd med sine oppgaver

Les mer om Nabolagsklubb her: Nabolagsklubb (idrettsforbundet.no)