Ta bort utøver fra lag


Hvis et medlem ønsker å slutte så behøver bare lagleder/trener å ta bort medlemmet fra Spond gruppen.