Kasserer i Hauketo IF

Hauketo IF benytter Visma.net Financials som regnskapsprogram og Spond for medlemsregisteret.

Dommerhonorar

Dommere skal sende dommerregningen til kasserer på e-post hauketo.if.kasserer@gmail.com eller de kan laste ned Visma Scanner og sende den via mobil appen.  Les mer


Lagsøkonomien

Hver lag har sitt eget avdelingsregnskap slik at de kan følge med på inntekter og kostnader.

Inntekter

Treningsavgiften som kreves inn på vegne av laget går 100% tilbake til laget og det er derfor viktig for lagets økonomi at alle  spillere betaler treningsavgiften og at den settes i forhold til aktivitetsnivå.

Deltar laget på dugnader så tilfaller beløpet laget, kasserer sender en faktura til firmaet slik de får en legitim faktura og betalingen går automatisk ved bruk av KID.

Når det gjelder egenandeler så skal disse faktureres fra systemet, som gjør det mulig å følge opp hver enkelt,untaksvis om lagleder/foreldrekontakt samler inn beløpet og setter det inn som et samlebeløp på bankkontoen.

Utgifter

Det skal være dekning på lagets "konto" før det gjøres innkjøp, større innkjøp må godkjennes av kasserer.

Påmelding til cuper gjøres av lagleder/foreldrekontakt som videresender faktura/betalingsinformasjon til kasserer så snart dette foreligger, påmeldingsavgiften vil da bli betalt av kasserer. For noen cuper må det betales med kredittkort ved påmelding.

Dette refunderes som utlegg så fort kasserer mottar dette via Visma Scanner fra lagleder/foreldrekontakt.

Alle fakturaer fra Idrettskretser og forbund blir sendt direkte til kasserer eller registrert mail for gruppen som da videresender til kasserer.

Utlegg som er betalt av foreldre/spillere som skal belastes laget skal nå sendes inn med Visma scanner som er en gratis app for mobil. Utlegget vil automatisk sendes til regnskapsprogrammet.  

Andre leverandører kan også sende fakturaer enten elektronisk via AutoInvoice/ELMA.
Leverandøren trenger da organinsasjonnr. til klubben som er 979 861 644, eller sende faktura som vedlegg i e-post til hauketo.if.kasserer@gmail.com

Oversikt over lagets økonomi

Det er opprettet en Teams-konto for hvert lag som trenere/lagledere/foreldrekontakter kan bruke. Her har man en e-post, lagringsplass til dokumenter og kalender. Kontoene opprettes av kasserer når nye lag startes opp.

Her deler kasserer dokumenter som vedrører regnskap, innbetaling av treningsavgift og kontingenter mm.

Ved første gangs pålogging kan det kreves autentisering vis SMS med kode, denne går til kasserer. Ring eller send en SMS så vidresendes koden så dere får logget inn. Dette er sikkerhet som Google har innført.
Lagledere/Foreldrekontakter som har egen gmail konto kan få tilgang til fellesområdet til laget ved forespørsel. 


Refusjon av utlegg
Expense clams

Last ned Visma Scanner til din mobil og send inn dine utlegg.
Les mer

Download Visma Scanner to your mobile and send your clams.

Read more