Medlemskontingent og treningsavgift


Medlemskontingent

Alle som skal drive idrett i regi av Hauketo IF må være medlem.
Klubbmedlemskap gjelder fra 1.januar og ut kalenderåret. For nye medlemmer faktureres denne fortløpende gjennom året, og for medlemskap fra august er det 50% rabatt på medlemskontingenten. 


Klubbmedlemskap – Junior (t.o.m det kalenderåret en fyller 17 år)
Kr 300,-
Klubbmedlemskap – Senior (fra det kalenderår en fyller 18 år)
Kr 500,-
Støttemedlemskap
Kr 150,-
Familiemedlemskap gjelder for min 3 og maks 5 medlemmer (pris per medlem)
Kr 200,-

Treningsavgift

I tillegg til klubbmedlemskap betaler man gruppemedlemskap etter hvilke idretter man ønsker å delta på.
Treningsavgiftene faktureres i starten av hver sesong (desember/januar for fotball, august/september for håndball ) og deretter fortløpende for nye medlemmer.


Fotball

Treningsavgift 6-10 år
Kr 500 - 1 200,-
Treningsavgift 11-15 år
Kr  1 000 - 1 500,-
Treningsavgift 16-19 år
Kr 1 000 - 1 500,-
Treningsavgift A-laget
Kr 500 - 1 500,-
Treningsavgift Old boys
Kr 1 000,-
Treningsavgift Veteran
Kr 1 000,-

Håndball

Treningsavgift Bjørndal/Hauketo J10/11 
  Kr 2 000,- (Kr 500,- til HIF)
Treningsavgift J/G 2013/14
Kr 750,-
Treningsavgift J/G 2015-17
Kr 500,-
Treningsavgift Damelag
Kr 0,-

Innebandy

Treningsavgift J/G 2009-2016
Kr 500,-
Treningsavgift Senior
Kr 0,-