Ny klubbkolleksjon er klar

Postet av Hauketo IF den 19. Feb 2024

Årets klubbkolleksjon er nå tilgjengelig i nettbutikken og i fotballbutikken på Torshov i Oslo. Medlemmer av Hauketo IF får 20% rabatt på klubbkolleksjonen. Se og bestill Hauketo IF-produkter her: Hauketo IF | Klubbkolleksjon | Torshov Sport - Torshov Sport

Rabatt i butikk og på nett
Medlemmer i Hauketo IF får også rabatt på andre varer hos Torshov Sport: 15% på fotball, håndball og innebandyrelatert utstyr samt 10 % på øvrig sortiment (noen få unntak). Benytt rabattkoden HAUKETO i nettbutikken når du handler. Se utvalget i nettbutikken: Torshov Sport | www.torshovsport.no - Torshov Sport

Vil du bidra i Hauketo IF sitt hovedstyre?

Postet av Hauketo IF den 14. Feb 2024

Hauketo IF søker nye engasjerte og motiverte personer som ønsker å bidra i klubbens styre.

I styret i Hauketo IF vil du ha muligheten til å påvirke klubbens utvikling og bidra til å skape et godt idrettsmiljø for barn og unge i lokalmiljøet. Det er ikke nødvendig med kunnskap om aktivitetene, men et engasjement for klubben, barn, ungdom eller nærområdet kommer godt med.

Oppgavene i styret vil ikke kreve mye av din tid, men det innebærer å delta på månedlige styremøter, bidra i beslutningsprosesser og være med på å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter og arrangementer i klubben. I tillegg vil du få muligheten til å samarbeide tett med andre frivillige og bygge nettverk i idrettsmiljøet. Så, hvis du ønsker å være med på å forme Hauketo IF og skape gode opplevelser for barn og unge, ikke nøl med å melde din interesse.

Forslag på kandidat sendes på e-post til daglig.leder.hauketoif@klubbkontor.no.
Frist er 28. februar, og vi jobber fortløpende med alle kandidater.

Spørsmål kan også sendes til overnevnte e-post eller på telefon 941 98 449.


Innkalling til årsmøte 13. mars

Postet av Hauketo IF den 12. Feb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Hauketo IF. Årsmøtet avholdes onsdag 13. mars kl. 19:00 i Prinsdalshallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 28. februar til e-postadresse leder.hauketoif.styre@klubbkontor.no

Foreløpig sakliste:

1. Godkjenning av innkallingen og saklisten
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen
4. Hovedstyrets beretning
5. Regnskap 2023
6. Kontingent 2024
7. Budsjett 2024
8. HIFs organisasjonsplan
9. Erfaring med ansettelse av daglig leder
10. Valg
         a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
         b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
         c) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
11. Innkomne saker

Endelig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest 6. mars på hjemmesiden til Hauketo Idrettsforening: https://www.hauketoif.no/

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hauketo IF i minst én måned, fylle minst 15 år i 2024, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser overfor Hauketo IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Spørsmål som gjelder årsmøtet, kan rettes til leder.hauketoif.styre@klubbkontor.no.

Velkommen til årsmøte!


Vennlig hilsen
Styret


Medlemskontingent 2024

Postet av Hauketo IF den 31. Jan 2024

Medlemskontingenten for 2024 sendes i løpet av kort tid ut til våre medlemmer. 

Alle som deltar i en idrett i regi av Hauketo IF må være medlem av idrettslaget. For de som har Spond-appen betales kontingenten direkte fra appen. De som ikke har Spond-appen vil motta betalingsforespørselen på e-post.

Klubbmedlemskap gjelder fra 1.januar og ut kalenderåret. For nye medlemmer faktureres denne fortløpende gjennom året, og for medlemskap fra august er det 50% rabatt på medlemskontingenten. 

Priser for medlemskap i 2024:

  • Voksen (fra 18 år): Kr 500,-
  • Ungdom/barn (t.o.m. 17 år): Kr 300,-
  • Familiemedlem (min. 3 medlemmer): Kr 200,- per medlem
  • Støttemedlem: Kr 150,-

Familiemedlemskap
Har du tre eller flere familiemedlemmer i klubben kan du søke om familiemedlemskap, og betale 200 kr per medlem. Dette gjelder både voksne og barn. For å søke om familiemedlemskap fyller du ut dette søknadsskjemaet: Søknad om familiemedlemskap

Utmelding
Ønsker du å melde deg ut av Hauketo IF, må du sende en skriftlig utmelding til klubben. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til daglig.leder.hauketoif@klubbkontor.no hvor du legger ved fullt navn og fødselsdato på medlemmet som ønskes utmeldt. Du kan også fylle ut dette skjemaet: Avslutte medlemsskap

Treningsavgift
I tillegg til medlemskontingenten sendes det ut treningsavgift knyttet til idretten og laget medlemmet deltar i. Treningsavgiften er tilpasset det tilbudet man får og varierer mellom ulike idretter og alderstrinn. Treningsavgiften for fotball vil bli sendt ut i slutten av februar, mens for håndball og innebandy sendes den ut i september. For mer info om treningsavgift, se denne lenken: Medlemskontingent og treningsavgift 

Betalingsutfordinger?
I Hauketo IF skal alle kunne delta uavhengig av økonomisk situasjon. Hvis du har utfordringer med å betale medlemskontingenten eller treningsavgiften, ta kontakt på daglig.leder.hauketoif@klubbkontor.no så finner vi en løsning.

Spørsmål?
Har du øvrige spørsmål knyttet til dette? 
Ta kontakt med daglig leder Martin Jansrud:
E-post: daglig.leder.hauketoif@klubbkontor.no
Telefon: 941 98 449
Torshov Sport er vår nye klubbforhandler

Postet av Hauketo IF den 11. Jan 2024Hauketo IF har gleden av å annonsere at vår nye klubbforhandler er Torshov Sport.

Etter en grundig vurderingsprosess har vi valgt Torshov Sport som vår nye klubbforhandler de neste fem årene. Torshov Sport er en av landets største klubbforhandlere til idrettslag og har mange års erfaring med idrettslagenes behov og måte å handle på. Med Torshov Sports ekspertise og brede produktutvalg vil vi kunne møte alle våre behov og ønsker for klubbkolleksjon og utstyr til alle våre idretter.

HAUKETO IF + TORSHOV SPORT: Fra venstre Mats Nikolaisen, Martin Jansrud og Thami Khoza.  

AssistCo fortsatt med på laget
Klubben fortsetter med AssistCo AS som klubbleverandør. AssistCo distribuerer Hummel som klubben har hatt siden 2020, og vi er svært fornøyde med dette samarbeidet.

Klubbkolleksjon
Ny Hauketo IF-klubbkolleksjon vil bli tilgjengelig i nettbutikken og i fotballbutikken på Torshov i Oslo i midten av februar. Butikken finner du i Sandakerveien 35B, 0477 Oslo. Mer informasjon kommer på våre kanaler når nettbutikken er oppdatert med HIF-kolleksjonen. 

Rabatt i butikk og på nett
Medlemmer i Hauketo IF får 20% rabatt på klubbkolleksjonen, 15 % på fotball, håndball og innebandy-relatert utstyr og 10 % på øvrig sortiment hos Torshov Sport. Benytt rabattkoden HAUKETO i nettbutikken. Se utvalget i nettbutikken: Torshov Sport Fotball | Norges råeste fotballbutikk - Torshov Sport

Spørsmål?
Lurer du på noe i forbindelse med den nye avtalen kan du ta kontakt med daglig leder Martin Jansrud på e-post: daglig.leder.hauketoif@klubbkontor.no eller telefon: 941 98 449.


Vi takker G-sport/Intersport/Anton Sport for samarbeidet de siste årene, og ser frem til de neste fem årene med Torshov Sport!