Medlemskontingent 2024

Postet av Hauketo IF den 31. Jan 2024

Medlemskontingenten for 2024 sendes i løpet av kort tid ut til våre medlemmer. 

Alle som deltar i en idrett i regi av Hauketo IF må være medlem av idrettslaget. For de som har Spond-appen betales kontingenten direkte fra appen. De som ikke har Spond-appen vil motta betalingsforespørselen på e-post.

Klubbmedlemskap gjelder fra 1.januar og ut kalenderåret. For nye medlemmer faktureres denne fortløpende gjennom året, og for medlemskap fra august er det 50% rabatt på medlemskontingenten. 

Priser for medlemskap i 2024:

  • Voksen (fra 18 år): Kr 500,-
  • Ungdom/barn (t.o.m. 17 år): Kr 300,-
  • Familiemedlem (min. 3 medlemmer): Kr 200,- per medlem
  • Støttemedlem: Kr 150,-

Familiemedlemskap
Har du tre eller flere familiemedlemmer i klubben kan du søke om familiemedlemskap, og betale 200 kr per medlem. Dette gjelder både voksne og barn. For å søke om familiemedlemskap fyller du ut dette søknadsskjemaet: Søknad om familiemedlemskap

Utmelding
Ønsker du å melde deg ut av Hauketo IF, må du sende en skriftlig utmelding til klubben. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til daglig.leder.hauketoif@klubbkontor.no hvor du legger ved fullt navn og fødselsdato på medlemmet som ønskes utmeldt. Du kan også fylle ut dette skjemaet: Avslutte medlemsskap

Treningsavgift
I tillegg til medlemskontingenten sendes det ut treningsavgift knyttet til idretten og laget medlemmet deltar i. Treningsavgiften er tilpasset det tilbudet man får og varierer mellom ulike idretter og alderstrinn. Treningsavgiften for fotball vil bli sendt ut i slutten av februar, mens for håndball og innebandy sendes den ut i september. For mer info om treningsavgift, se denne lenken: Medlemskontingent og treningsavgift 

Betalingsutfordinger?
I Hauketo IF skal alle kunne delta uavhengig av økonomisk situasjon. Hvis du har utfordringer med å betale medlemskontingenten eller treningsavgiften, ta kontakt på daglig.leder.hauketoif@klubbkontor.no så finner vi en løsning.

Spørsmål?
Har du øvrige spørsmål knyttet til dette? 
Ta kontakt med daglig leder Martin Jansrud:
E-post: daglig.leder.hauketoif@klubbkontor.no
Telefon: 941 98 449