Økonomisk støtte til medlemskontingent og/eller treningsavgift

Postet av Hauketo IF den 20. Mai 2020

Det er nå fakturert en ny runde med medlemskontigent/treningsavgifter.

Treningsavgiften må være betalt for at utøverne skal ha rett til å delta i aktivitetene i Fotballgruppen og Håndballgruppa, herunder både treninger og kamper. 

Det er viktig for Fotballgruppen og Håndballgruppa at treningsavgiftene betales.
Disse avgiftene står for en vesentlig andel av de inntektene vi har og uten disse kan vi ikke drive gruppa. Vi setter derfor pris på at disse betales innen fristen.

Så er det likevel slik at det for enkelte vil være perioder der det kan være vanskelig å få betalt avgiften og ingen ønsker at dette skal gå utover ungene. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand har etablert en ordning der de tar imot søknader om tilskudd til aktiviteter for barn og unge 0 - 18 år. Eksempler på slike  aktiviteter hel eller delvis inndekning av medlemskontingent, spillelisenser etc. Vi oppfordrer derfor de dette er relevant for å benytte dette tilbudet.

Mer informasjon kan dere finne her: https://www.hauketoif.no/p/47300/sliter-du-med-a-betale


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.