Innkalling til årsmøte i Hauketo IF 2020

Postet av Hauketo IF den 25. Apr 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Hauketo IF. Årsmøtet avholdes 25. mai kl. 1900.

Som følge av koronaepidemien holder styret åpent for at årsmøtet skal avholdes fysisk eller digitalt. Det er nå anledning til å avholde årsmøtet digitalt, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Styret vil 19. mai ta endelig stilling til om møtet avholdes fysisk i Prinsdalshallen eller digitalt. Informasjon om dette vil bli lagt ut på HIF sin hjemmeside. Under er det angitt mer informasjon om alternativene. Styret ber om at de som har intensjon om å delta på årsmøtet sender en ikke-bindende påmelding til hauketo.if@klubbkontor.no innen 18. mai kl. 1800, inkl. å angi hvilke format av årsmøte man ønsker å delta på. De som planlegger å delta på et evt. digitalt årsmøte bes også om å registrere sin mailadresse. Dersom det blir digitalt årsmøte er det viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  Ved fysisk avholdelse av årsmøtet vil det ikke være et krav at man har sendt påmelding i forkant, men dersom antall skulle bli et problem så vil adgang for de som har sendt påmelding bli prioritert.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 11. mai til hauketo.if@klubbkontor.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 18. mai på hjemmesiden til Hauketo Idrettsforening.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hauketo IF i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hauketo IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan dere sende spørsmål til hauketo.if@klubbkontor.no eller kontakte Bernt Anders Hoff på telefon 959 30 715.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.