Hauketo IF har i samråd med Prinsdal Tennisklubb innføre parkeringsforbud mellom Tennisbanen og Idrettshallen

Postet av Hauketo IF den 5. Jun 2020

Til alle bruker av hallen og fotballbaner

Prinsdal Tennisklubb ønsker å benytte ballveggen sin. Denne ble etablert for mange år siden og PT’s medlemmer ønsker å benytte denne. Dette er et viktig treningsmiddel for deres nye utøvere.

 

Imidlertid parkeres det foran ballveggen, slik at denne ikke kan benyttes. Prinsdal Tennisklubb vil merke området, og vi henstiller alle om å vise hensyn til dette.

 

Hauketo IF vil i samråd med Prinsdal Tennisklubb innføre parkeringsforbud mellom Tennisbanen og Idrettshallen. Vi ber alle om å forholde seg til dette. 

 

Med hilsen

Hauketo IF

Styreleder

0 Kommentar

Medlemskontingent for 2020 sendes ut i uke 22/23

Postet av Hauketo IF den 29. Mai 2020

Medlemskontingent 2020 sendes ut denne uken 22/23

             

Etter Årsmøte den 25.05.2020 ble det besluttet å senke enkelt av medlemskontingenten. Se medlemskontingenten 2020 under.

I løpet av uke 22/23 sender vi ut faktura for medlemskontingenten 2020 til alle våre medlemmer. Du får fakturaene som en link på epost, og den ligger i din profil på hjemmesiden til Hauketo IF.
Du får også en sms om at du har mottatt en faktura fra oss. Sliter du med å betale? Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning!


Årsmøtet bemerker at HIF skal være en breddeklubb som er et lavterskeltilbud.

                                             

Medlemskontingenten 2020.

TypeBeløpKommentar
Junior 
Kr. 300,00 *)
 t.o.m det kalenderåret en fyller 17 år
Senior
Kr. 500,00 *)fra det kalenderår en fyller 18 år
Familie
Kr. 200,00 pr. medlem *)Failiemedlskap gjelder for min 3 og maks 5 medlemmer
Støttemedlem
Kr. 150,00 *)

*) Alle blir belaste med et gebyr for Faktura/KID-innbetaling koster: 14kr og/eller VISA/Mastercard betaling via DIBS koster: 4% + 10kr

Regne eksempel: Arne blir sendt en medlemskontingent på kr 250,- av klubben sin. Han kan velge å betale 264kr (250 + 14) via nettbank, eller bruke DIBS og betale 270kr (250*1.04 + 10)
Uavhengig av hva Arne velger mottar klubben hans 250kr.

Hjelp(video) til betaling av medlemskontigenten eller aktivitetsavgift/treningsavgift finner du her.

Mer info finner om medlemskontingenten finner du her

I tillegg til medlemsavgift, krever hver idrettsgruppe inn aktivitetsavgift/treningsavgift.

Aktivitetsavgift/treningsavgift Fotball og Håndball.

Utover medlemskontigent betaler hvert medlem (barn/ungdom/senior) en avgift til laget man spiller på. Årsmøtet gir lagene fullmakt til å bestemme treningsavgiftene, og til at lagene i håndball og fotball blir enige i sine respektive sportslige utvalg om hvordan dette koordineres. Årsmøtet bemerker at HIF skal være en breddeklubb som er et lavterskeltilbud.

Ettersom Norge er under covid-19 så er det opptil hver lag/sportslige utvalg å besteme om det skal betaltes for full eller rabatt på aktivitetsavgift/treningsavgift


Hva dekker aktivitetsavgift/treningsavgift 

Aktivitetsavgiften skal dekke deltagelse på cuper, drakter, diverse utstyr og ev. lønn til trenere som ev. blir leid inn.0 Kommentar

Økonomisk støtte til medlemskontingent og/eller treningsavgift

Postet av Hauketo IF den 20. Mai 2020

Det er nå fakturert en ny runde med medlemskontigent/treningsavgifter.

Treningsavgiften må være betalt for at utøverne skal ha rett til å delta i aktivitetene i Fotballgruppen og Håndballgruppa, herunder både treninger og kamper. 

Det er viktig for Fotballgruppen og Håndballgruppa at treningsavgiftene betales.
Disse avgiftene står for en vesentlig andel av de inntektene vi har og uten disse kan vi ikke drive gruppa. Vi setter derfor pris på at disse betales innen fristen.

Så er det likevel slik at det for enkelte vil være perioder der det kan være vanskelig å få betalt avgiften og ingen ønsker at dette skal gå utover ungene. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand har etablert en ordning der de tar imot søknader om tilskudd til aktiviteter for barn og unge 0 - 18 år. Eksempler på slike  aktiviteter hel eller delvis inndekning av medlemskontingent, spillelisenser etc. Vi oppfordrer derfor de dette er relevant for å benytte dette tilbudet.

Mer informasjon kan dere finne her: https://www.hauketoif.no/p/47300/sliter-du-med-a-betale


0 Kommentar

Agenda og underlag til årsmøte i HIF 25. mai 2020

Postet av Hauketo IF den 18. Mai 2020


Under følger agenda og vedlegg til årsmøte i HIF 25. mai 2020 kl. 19.00. 

Det blir avholdt fysisk årsmøte i Prinsdalshallen / klubbrommet. 

Av hensyn til planlegging er fint om de som kommer på årsmøtet påmelder seg er her.
eller sender melding til hauketo.if@klubbkontor.no.


Vel møtt!

Hilsen

Styret

Agenda Arsmote 2020.pdf

Årsberetning Hauketo Idrettsforening 2019_PDF.pdf

Resultat og Balanse rapport med noter HIF 2019_signert.pdf

Revisors beretning 2019 HIF .pdf

Resultat og Balanse rapport med noter HIF Fotball 2019_signert.pdf

Revisors beretning 2019 HIF Fotball.pdf

Sak 6 Kontingent Arsmote HIF 2020.pdf

Budsjett HIF 2020 - Revidert29042020.pdf

Sak 8_1 Endring Av Vedtekter Arsmote HIF 2020.pdf

Sak 8_2 Daglig leder Arsmote HIF 2020.pdf

Sak 9 Valg Arsmote HIF 2020.pdf


0 Kommentar

Innkalling til årsmøte i Hauketo IF 2020

Postet av Hauketo IF den 25. Apr 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Hauketo IF. Årsmøtet avholdes 25. mai kl. 1900.

Som følge av koronaepidemien holder styret åpent for at årsmøtet skal avholdes fysisk eller digitalt. Det er nå anledning til å avholde årsmøtet digitalt, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Styret vil 19. mai ta endelig stilling til om møtet avholdes fysisk i Prinsdalshallen eller digitalt. Informasjon om dette vil bli lagt ut på HIF sin hjemmeside. Under er det angitt mer informasjon om alternativene. Styret ber om at de som har intensjon om å delta på årsmøtet sender en ikke-bindende påmelding til hauketo.if@klubbkontor.no innen 18. mai kl. 1800, inkl. å angi hvilke format av årsmøte man ønsker å delta på. De som planlegger å delta på et evt. digitalt årsmøte bes også om å registrere sin mailadresse. Dersom det blir digitalt årsmøte er det viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  Ved fysisk avholdelse av årsmøtet vil det ikke være et krav at man har sendt påmelding i forkant, men dersom antall skulle bli et problem så vil adgang for de som har sendt påmelding bli prioritert.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 11. mai til hauketo.if@klubbkontor.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 18. mai på hjemmesiden til Hauketo Idrettsforening.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hauketo IF i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hauketo IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan dere sende spørsmål til hauketo.if@klubbkontor.no eller kontakte Bernt Anders Hoff på telefon 959 30 715.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline