Innkalling til årsmøte 13. mars

Postet av Hauketo IF den 12. Feb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Hauketo IF. Årsmøtet avholdes onsdag 13. mars kl. 19:00 i Prinsdalshallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 28. februar til e-postadresse leder.hauketoif.styre@klubbkontor.no

Foreløpig sakliste:

1. Godkjenning av innkallingen og saklisten
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen
4. Hovedstyrets beretning
5. Regnskap 2023
6. Kontingent 2024
7. Budsjett 2024
8. HIFs organisasjonsplan
9. Erfaring med ansettelse av daglig leder
10. Valg
         a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
         b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
         c) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
11. Innkomne saker

Endelig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest 6. mars på hjemmesiden til Hauketo Idrettsforening: https://www.hauketoif.no/

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hauketo IF i minst én måned, fylle minst 15 år i 2024, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser overfor Hauketo IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Spørsmål som gjelder årsmøtet, kan rettes til leder.hauketoif.styre@klubbkontor.no.

Velkommen til årsmøte!


Vennlig hilsen
Styret

Hauketo IF - Årsberetning 2023.pdf

Hauketo IF - Medlemskontingent 2024.pdf

Hauketo IF - Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2024.pdf

Resultat og Balanserapport - Hauketo IF 2023 med noter.pdf

Kontrollutvalgets beretning 2023 Hauketo IF 2.pdf