Innkalling til årsmøte 20. mars

Postet av Hauketo IF den 17. Feb 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Hauketo IF. Årsmøtet avholdes mandag 20. mars kl. 19:00 i Prinsdalshallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 07. mars til e-postadresse leder.hauketoif.styre@klubbkontor.no

Foreløpig sakliste:

1. Godkjenning av innkallingen og saklisten
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen
4. Hovedstyrets beretning
5. Regnskap 2022
6. Kontingent 2023
7. Budsjett 2023
8. HIFs organisasjonsplan
9. Erfaring med ansettelse av daglig leder
10. Valg
         a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
         b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
         c) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
11. Innkomne saker

Endelig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest 07. mars på hjemmesiden til Hauketo Idrettsforening: https://www.hauketoif.no/

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hauketo IF i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser overfor Hauketo IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Spørsmål som gjelder årsmøtet, kan rettes til leder.hauketoif.styre@klubbkontor.no.


Velkommen til årsmøte!


Vennlig hilsen
Styret


InnkallingHIFÅrsmøte 2023.pdf

Hauketo IF_Valgkomiteens innstilling til Årsmøte 2023.pdf

HIF organisasjon 2022.pdf

HiF årsberetning 2022.pdf

Kontrollutvalgets beretning for 2022_HIF.pdf

medlemskontigent 2023.pdf

HIF Resutat og balanse 2022 med noter.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.