Innkalling til årsmøte 28. mars kl. 19:00

Postet av Hauketo IF den 7. Mar 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Hauketo IF. Årsmøtet avholdes i Prinsdalshallen mandag 28. mars kl. 19:00.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12. mars til e-postadresse leder.hauketoif.styre@klubbkontor.no


Klikk gjerne "skal" på arrangementet så vi vet hvor mange som kommer


Foreløpig sakliste:
1. Godkjenning av innkallingen og saklisten
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen
4. Hovedstyrets beretning
5. Regnskap 2021
6. Kontingent 2022
7. Budsjett 2022
8. HIFs organisasjonsplan
9. Arbeid med å ansette daglig leder
10. Valg
a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
c) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
11. Innkomne saker
Endelig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest 15. mars. 
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hauketo IF i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser overfor Hauketo IF.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Spørsmål som gjelder årsmøtet, kan rettes til styremedlem2.hauketoif.styre@klubbkontor.no.
Med vennlig hilsen

Styret i Hauketo idrettsforening


Innkalling HIF Årsmøte 2022.pdf

Medlemskontigent HIF.pdf

HIF organisering.pdf

Resultat og balanserapport HIF 2021.pdf

Balanserapport HIF 2021.pdf

Noter HIF 2021.pdf

HIF årsberetning 2021.pdf

Hauketo IF_Valgkomiteens innstilling til Årsmøte 2022.pdf

Kontrollkomiteens beretning 2021_signet.pdfKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.