Støtte til trenerlønn i Hauketo IF

Postet av Hauketo IF den 7. Mai 2021

Retningslinjer for støtte til trenerlønn i Hauketo IF  

Vedtatt i styremøte 29. mars 2021 

 

Bakgrunn 

Det er stort frafall blant medlemmer i klubben når de kommer i 14-15-årsalderen. Et godt sportslig opplegg er viktig for å holde på medlemmene i ungdomsårene. Støtte til trenerlønn kan være et viktig tiltak for å motvirke detteDet henger også sammen med at det erfaringsmessig er mer utfordrende for foreldre å trene eldre lag enn yngre lag. I praksis har det dessuten vist seg at lønnede trenere ofte kan tilby et vel så bra sportslig opplegg som det foreldre kan 

 

Søkekriterier: 

 

  • Treneren det søkes om støtte til å lønne, må kunne vise til relevant utdanning eller kurs eller forplikte seg til å delta på trenerkurs. Unntak kan vurderes dersom treneren på annen måte kan dokumentere nødvendig kompetanse, f.eks. at vedkommende selv ha spilt på høyt nivå. 

  • Lagets behov for kostnadsdekning må dokumenteres/sannsynliggjøres 

  • Ved sesongslutt plikter støttet lag å rapportere aktivitet og resultater, og holde Hauketo IF v/styret informert om lagets utvikling og ambisjoner 

  • Spillerne på laget det søkes om støtte til, må være 14 år eller eldre i den sesongen det søkes støtte til. 

  • Støtte til hvert lag er begrenset oppad til kr 15 000.  

 

Skriftlig søknad sendes til styret i Hauketo IF:hauketo.if@klubbkontor.no.   

 

Styrets behandling av søknaden 

Søknaden avgjøres av styret, som skal gi en skriftlig begrunnelse for sitt vedtakStøtte kan bare ytes dersom klubbens økonomi tillater det. Styret skal innenfor denne rammen tilstrebe likebehandling av søknadene. Eventuell forskjellsbehandling krever saklig grunn. 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.