Takk til det gamle styret og velkommen til det nye!

Postet av Hauketo IF den 22. Mar 2021

Årsmøtet i HIF ble avholdt på Teams mandag den 15. mars og det var 26 deltakere med på møtet, hvorav 22 med stemmerett. 

Hauketo IF ønsker med dette å takke leder Rikard Munoz, nestleder Andreas Høydahl Sørli, styremedlem Anne Helene Liebenberg og styremedlem Erland Nilsen for 2 år med engasjement og nytekning i styret. 

Vi er glade for at fem av styremedlemmene fortsetter i styret, dette gjør at klubben kan ha kontinuitet i arbeidet vi driver. 

Anders Nilsen, Leo Emblemsvåg og Mohammed El Barkani ble valgt inn som nye styremedlemmer. 

Det nye styret avholder sitt første møte 29. mars. Saker til styret sendes: hauketo.if@klubbkontor.no

Saker det nye styret ønsker å fortsette arbeidet med:

  • Gå videre med ansettelse av daglig leder i klubben
  • Rekruttering av flere medlemmer til Hauketo IF 
  • Klubbutvikling 

Kontrollkomité for 2021:
Knut Sandal
Marcus Løfstedt

Valgkomité for 2021:
Leder: Andreas Høydahl Sørli
Medlem: Rikard Munoz
Vara: Øystein Evensen


Med sportslig hilsen Styret i HIF v/

Styreleder: Leo Emblemsvåg– 2 år
Nestleder: Atle Næss – 2 år
Sekretær: Tore Fjørtoft - 1 år
Marked/søknader: Carina Finset – 1 år
Økonomi: Mohammed El Barkani – 2 år
Sportslig leder håndball/sponsoransvarlig: Ann Helen Gjerstad – 1 år
Sportslig leder fotball: Anders Nilsen – 1 år
Anlegg: Per Berglie – 1 år


Takk til det gamle styret ved Andreas Høydahl Sørli, Rikard Munoz, Erland Nilsen og Anne Helene Liebenberg (ikke tilstede) 

 

Protokoll årsmøtet HIF 2021 signert.pdf
Resultatregnskap og balanse 2020 HIF signert.pdf
Kontrollkomiteens beretning for 2020 Signert.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.