Fritidsstipend 2020 – Bydel Søndre Nordstrand

Postet av Hauketo IF den 1. Jan 2020

Nå er det åpnet for nye søknader for kalenderåret 2020.

Bydel Søndre Nordstrand har et fritidsstipend – en støtteordning til fritidsaktiviteter for barn og unge.


Hauketo IF setter stor pris på bydelens engasjement og hjelp til de av våre medlemmer som trenger støtte for å kunne delta på fritidsaktiviteter. Familier som har utfordringer knyttet til økonomi har mulighet til å søke om støtte til idrettsaktivitet i Klemetsrud IL. I samarbeid med bydelen skal vi legge til rette for at økonomi ikke skal være et hinder for å drive med idrett. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å være med.

Gjennom fritidsstipendet er det mulig å søke om støtte til medlemsavgift, treningsavgift, turneringer, lisens og arrangementer. Det er tillatt å søke for flere barn i samme familie. Kravet for å kunne motta støtte er at barnet/ungdommen er bosatt i bydel Søndre Nordstrand, og er i alderen 6-18 år. Vi håper at alle som har et behov for hjelp til å dekke kostnader knyttet til idrettsaktivitet tar kontakt!

Hvordan søke om støtte

Det er Hauketo IF eller skolene som må søke på vegne av familiene (Søknadsprosessen er konfidensiell og det er kun lagleder eller skolen som informasjon om familien som søker). Men vi vil at du først registrere ditt barn hos oss før du søker om støtte. 

  1. Ta kontakt enten med lagleder eller skolen for hjelp til å fylle ut søknadsskjema.

 

Vil du bli lagleder eller trener?

Hauketo IF er drevet av frivillige foreldre som lagledere og trenere. Har du lyst å bidra, er du hjertelig velkommen. Du får trenerkurs og oppfølging av klubben. Alle trenere og lagledere må legge frem politiattest (det hjelper vi deg med). Som lagleder og trener får du en unik mulighet til å bidra i lokalsamfunnet og følge ditt egent barns oppvekst.

Velkommen til Hauketo IF. Sammen skaper vi idrettsglede for alle

Søknadskjema stipend til fritidsaktiviteter i Bydel Søndre Nordstrand


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.