Årsmøte Hauketo Idrettsforening 04.04.2019 kl 19:00

Postet av Hauketo IF den 4. Mar 2019

Årsmøtet avholdes torsdag 04. april 2019 kl.19:00, i Prinsdalshallen.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av sakslisten
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Valg av to personer til å undertegne protokoll
  4. Hovedstyrets beretning
  5. Regnskap 2018
  6. Budsjett 2019
  7. Innkomne saker
  8. Valg av nye medlemmer til styret

Eventuelle saker til årsmøtet må meldes til havard@hs-agentur.no innen 21.03.2019

Velkommen

Resultat og Balanse rapport med noter HIF 2018.pdf

Revisjonsberetning HIF 2018.pdf

HIF Totalbudsjett 2019.pdf

ÅRSBERETNING_HIF_2018.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.