Innkreving av treningsavgift og medlemskontingent

Postet av Hauketo IF Fotball den 20. Sep 2016

De siste dagene har vi gått igjennom laglister og sjekket opp status på innbetaling av treningsavgift, egenandeler og medlemskontingent. Alle trenere, lagledere og foreldrekontakter har mottatt en oversikt for sitt lag. Hver spiller har mottatt en mail med sine fakturaer.

Det er viktig at alle betaler medlemskontingenten, den dekker forsikring og går til vedlikehold og tiltak i klubben. I tillegg er hver spiller som har betalt med på at klubben får offentlig støtte i form av hodestøtte og LAM midler. Noe som utgjør ca 800,- per spiller under 19 år og 250,- for spillere mellom 20 og 24 år.

Treningsavgiften går direkte til hvert enkelt lag og er derfor en viktig inntektskilde for lagene.


Vi benytter anledningen til å gratulere G2003 som første lag hvor alle har betalt treningsavgift og medlemskontingent.

Etter opprydding fra lag-kontakter for Oldboys og Veteraner er nå også disse to gruppene i mål.


Oppfordre derfor de andre lagene til å gjøre en jobb for å få inn det utestående.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.