Vi ønsker oss flere jenter på laget!

Postet av Hauketo IF Fotball den 4. Okt 2020

Fotballgruppas eneste jentelag ønsker seg flere spillere.

Vi er en gruppe på 15 jenter i alderen 10 til 12 år men ønsker å starte flere lag, forteller hovedtrener Andreas Høydahl Sørli. Spillergruppa har hovedvekt av jenter som er 12 år gamle. Laget spiller 9-er 2.divisjon og har meldt på to lag til å spille futsal i vinter.

Starte flere lag

Neste år ønsker vi å starte flere lag, forteller trener Andreas. Vi ønsker å gi jenter i alderen 12-14 år mulighet til å prøve lagspill.
Fotball er en arena der jentene får venner på tvers av skoler og alder. 

Laget er godt organisert med ivrig foreldregruppe. Hovedtrener har C-lisens trenerkurs (Grasrot-treneren) og hjelpetrener har også tatt grasrot-trener kurs.

Vi gleder oss til å ta i mot nye på trening

Nivået passer for de som kan en del fra før og det som er helt nye. Treningene blir lagt opp etter hvilket nivå man er på.Sjekkliste før – under – etter trening

Postet av Hauketo IF Fotball den 4. Okt 2020

Del 1: Sjekkliste før trening
Ankomst før trening sammen med ansvarlig leder

 • Alle møter ved angitt oppmøtepunk og holder 1 meters avstand eller mer
 • Håndvask
 • Informasjon om regler og innhold i økta
  • Info om hvorfor vi har koronavakt og at gjentagende feil/avvik på regler blir treningen stoppet for sesongen
  • Max 20 i hver gruppe
  • Minst 1 meters avstand utenfor aktivitet
  • Hjelpe hverandre til å følge reglene på en positiv måte.
  • Gjennomgå hva vi skal igjennom på økta fotballmessig
  • Spørre om alle føler seg trygge og bra
  • Smile og ha det artig med fotball
  • Registrere spillere og trenere i treningsøkta (smittesporing)
  • NB! Etter trening går vi ut på anvist område og gjennomfører vask og avslutning før vi reiser hjem.

Del 2: Sjekkliste under økta

Under selve økta

 • Max 20 i hver gruppe
 • Avstand i pausene
 • Positive tilbakemeldinger på riktig adferd
 • Husk å sørge for at alle føler seg sett og ivaretatt bruk navn og vær oppmuntrende
  • Positiv adferd i fellesskap
  • Ved avvik rolig forklaring 1 til 1. Vi må huske på hvorfor
  • Avslutning av økta ved angitt avslutningspunkt slik at ny gruppe slipper til på banen

Del 3: Sjekkliste etter økta

 • Vask av utstyr
 • Håndvask
 • Spør hvordan det gikk i forhold til regler og hva vi kan gjøre bedre


Sjekkliste før - under - etter trening