Vi ønsker oss flere jenter på laget!

Postet av Hauketo IF Fotball den 4. Okt 2020

Fotballgruppas eneste jentelag ønsker seg flere spillere.

Vi er en gruppe på 15 jenter i alderen 10 til 12 år men ønsker å starte flere lag, forteller hovedtrener Andreas Høydahl Sørli. Spillergruppa har hovedvekt av jenter som er 12 år gamle. Laget spiller 9-er 2.divisjon og har meldt på to lag til å spille futsal i vinter.

Starte flere lag

Neste år ønsker vi å starte flere lag, forteller trener Andreas. Vi ønsker å gi jenter i alderen 12-14 år mulighet til å prøve lagspill.
Fotball er en arena der jentene får venner på tvers av skoler og alder. 

Laget er godt organisert med ivrig foreldregruppe. Hovedtrener har C-lisens trenerkurs (Grasrot-treneren) og hjelpetrener har også tatt grasrot-trener kurs.

Vi gleder oss til å ta i mot nye på trening

Nivået passer for de som kan en del fra før og det som er helt nye. Treningene blir lagt opp etter hvilket nivå man er på.

0 Kommentar

Sjekkliste før – under – etter trening

Postet av Hauketo IF Fotball den 4. Okt 2020

Del 1: Sjekkliste før trening
Ankomst før trening sammen med ansvarlig leder

 • Alle møter ved angitt oppmøtepunk og holder 1 meters avstand eller mer
 • Håndvask
 • Informasjon om regler og innhold i økta
  • Info om hvorfor vi har koronavakt og at gjentagende feil/avvik på regler blir treningen stoppet for sesongen
  • Max 20 i hver gruppe
  • Minst 1 meters avstand utenfor aktivitet
  • Hjelpe hverandre til å følge reglene på en positiv måte.
  • Gjennomgå hva vi skal igjennom på økta fotballmessig
  • Spørre om alle føler seg trygge og bra
  • Smile og ha det artig med fotball
  • Registrere spillere og trenere i treningsøkta (smittesporing)
  • NB! Etter trening går vi ut på anvist område og gjennomfører vask og avslutning før vi reiser hjem.

Del 2: Sjekkliste under økta

Under selve økta

 • Max 20 i hver gruppe
 • Avstand i pausene
 • Positive tilbakemeldinger på riktig adferd
 • Husk å sørge for at alle føler seg sett og ivaretatt bruk navn og vær oppmuntrende
  • Positiv adferd i fellesskap
  • Ved avvik rolig forklaring 1 til 1. Vi må huske på hvorfor
  • Avslutning av økta ved angitt avslutningspunkt slik at ny gruppe slipper til på banen

Del 3: Sjekkliste etter økta

 • Vask av utstyr
 • Håndvask
 • Spør hvordan det gikk i forhold til regler og hva vi kan gjøre bedre


Sjekkliste før - under - etter trening


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline