Søk om innmelding i Hauketo Idrettsforening

Priser og annen informasjon finner du her. Dersom du ønsker å søke familiemedlemskap fyller du ut ett av disse per familiemedlem (for innmelding til klubben) og sender til slutt inn dette skjemaet (for å stifte familiemedlemskap) Change to English Change to English

*Påkrevd felt

*Født:

Jeg har lest «Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn» som ligger vedlagt. Les her

Personal data is processed in accordance with the Personal Data Act. Read more about personvern.