Medlems- og treningsavgifter

Medlemskontingent 2020

Familiemedlemskap (min. 3 og max 5 personer)kr. 200,- pr. medlem
Medlemskap voksne ( > 18 år)kr. 500,-
Medlemskap barn/ungdom ( < 17 år) kr. 300,-
Støttemedlemkr. 150,-

Medlemskontingent må være betalt for å kunne være med på treningstilbud i idrettslaget.


Treningsavgifter/egenandeler 

Treningsavgifter kommer i tillegg til medlemskontingenten,. Avgiften varierer etter alder og type aktivitet. Dette kreves separat for deltakelse i Hauketo Idrettsforening aktivitetstilbud. I de fleste idretter kreves det egne lisens fra forbund for å delta i konkurranser, dette gjelder fra ungdomsidretten (13 år). Klikk på knappen til høyre får å se avgiftene i de forskjellige idrettsgrenene.


Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk. 

Medlemskap i Hauketo Idrettsforening er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.Utfordringer med å betale for idrettslig aktivitet?

Hauketo IF vil at alle barn skal kunne drive med idrett, og vil bidra med å finne løsninger hva gjelder økonomi for de som trenger det. ALLE SKAL MED.

Det finnes ulike måter vi kan hjelpe til med. Der det er behov, bidrar vi med midler for å dekke treningsavgift eller deler av denne.

  • Vi kan dele opp treningsavgiften eller gi betalingsutsettelse ved behov.  
  • Er du i kontakt med NAV eller sosialkontor i din hverdag, så kan de hjelpe deg med økonomisk bidrag knyttet mot aktivitet. Offentlige myndigheter vektlegger i stor grad viktigheten av at barn og unge får delta i idrettslag uavhengig av økonomi.
  • Hauketo Idrettsforening har tilgang til Fritidstipenden som Oslo Kommune tildeler noe midler til å støtte de som trenger dette for å ha barna med i idretten. Ta kontakt med Klubbkontoret på e-post hauketo.if@klubbkontor.no dersom det er spørsmål rundt betaling eller ordninger, så finner vi sammen en løsning for mer informasjon klikk her.

Støtte til fritidsaktiviteter

Coop Norge og Røde Kors samarbeider om å gi barn i lavinntektsfamilier muligheten til å delta i fritidsaktiviteter, for mer informasjon klikk her 

BLI MEDLEM

Bli medlem

Viktig Linker

TRENINGSAVGIFT

ALLIDRETT
BALLSKOLE
FOTBALL
HÅNDBALL
INNEBANDY
ORIENTERING
CRIKET

Grasrotandel

HAUKETO
IDRETTSFORENING

Bli grasrotgiver i dag! Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS <Grasrotandelen 979781644> til 60000


Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.
Levert avIdrettenOnline