Medlemsskap i Hauketo IF 

 

Alle aktive i Hauketo IF betaler medlemskontingent til klubben. Medlemskontingenten fastsettes av klubbens årsmøte og er for 2019: 

 • Junior: kr. 400, t.o.m det kalenderåret en fyller 16 år og pensjonister  

 • Senior: kr. 500, fra det kalenderår en fyller 17 år  

 • Familie: kr. 900, for medlemmer som på samme adresse.  

 • Støttemeldem: kr. 150, for de som ikke er aktive, men vi støtte HIF
   

I tillegg til medlemsavgift, krever hver idrettsgruppe inn aktivitetsavgift. 

Ved innmelding fra August er medlemskontingent redusert med 50%, gjelder ikke støttemedlemskap. 

 

Antall betalende medlemmer er grunnlaget for tildeling av kommunale tilskudd. Betalt medlemskontingent er derfor viktig for klubben. 

Kravet sendes ut pr epost til alle som er registrert med epostadresse, ellers sendes kravet ut pr post. Medlemsinformasjon kan vedlikeholdes av det enkelte medlem via minidrett.no. 

Treningsavgift  

Pliktig for å kunne delta på trening og kamp i regi av Hauketo IF.  

 
I 2019 er treningsavgiften til lag på kr. 700,- til 2000,- 
 

Treningsavgift bestemmes av laget. Det er mulig å betale i flere terminer. 

Treningsavgift dekker blant annet:
 

 • Påmelding seriespill og ev OBOS MiniCup 

 • Treningsutstyr til laget (baller, vester, kjegler, etc) 

 • Turneringsavgift på eksterne turneringer 

 • Gratis deltagelse på klubbens egne cuper 

 • Kursing av foreldre (trenere, lagledere etc) 

 • Treningstid innendørs om vinteren (for de minste) 

 • Treningstid kunstgresset 

 • Tilgang til klubbhus og møterom som kan reserveres gratis for lagfester, spillermøter og andre sosiale aktiviteter 

 • Dommerhonorar 

Dugnader for eget lag 

Etter hvert som spillerne blir eldre blir det for de fleste lagene turneringer som er lengre unna, treningsleirer og lignende aktiviteter. Dette gir kostnader som lagene (spillerne) selv må dekke. For å holde egenandelene nede er ulike dugnader et godt alternativ. Dugnader skaffer laget selv.  

 Lagene får også noe inntekt fra kioskvakter.  

Utstyr 

Når man starter på laget får man spillerdrakt. Klubben har draktsett for de minste 

Øvrig utstyr kjøpes via utstyrsleverandøren klubben har avtale med. Alle medlemmer får rabatt på klubbutstyret når man handler gjennom klubben. Laget organiserer ev. bestilling av utstyr. Powered by: Bloc