Forespørsel om leie av klubbrom/hall


Klubbrommet leies ut til alle som ønsker det, det er ikke krav til at du er medlem av Hauketo Idrettsforening. Sjekk gjerne om hallen er ledig før du sender forespørselen. 

  • Det finnes 2 kokeplater
  • Mikrobølgeovn
  • Kaffetrakter
  • Lite kjøleskap
  • Oppvaskmaskin
  • Tallerkener, glass, kaffekopper og bestikk

Leie skal betales forskuddsvis med Vipps (25729).  Leietaker er ansvarlig for alle ekstrakostnader som evt. måtte oppstå som følge av arrangementet. Kontrakt skal være skrevet under i forkant.  Maks antall personer for utleie er 30 stk. i klubbrommet.  Leietager henter og leverer nøkkel hos HIF sin utleieansvarlige. Ikke-medlemmer kan tidligst reservere leie av rommet fire uker i forveien 

Leie av hall forutsetter at det ikke er trening/kamper

Ved leie av hallen i tillegg til klubbrommet tilkommer kr. 500 per time. Bruk merknadsfeltet for å angi når du ønsker tid i hallen. Priser for medlemmer:

Ved leie av hallen i tillegg til klubbrommet tilkommer kr. 500 per time. Bruk merknadsfeltet for å angi når du ønsker tid i hallen. Priser for ikke-medlemmer:

ddmmyy

hh:mm

hh:mm

Lokalet har plass til ca 25-30 personer med bordsetting, ellers opptil 40 personer

ddmmyyyy

Kontrakt


Klubbrommet til Hauketo IF kan leies av både medlemmer og ikke-medlemmer når det ikke er i konflikt med andre aktiviteter i Hauketo IF regi. 

Nøkler hentes etter avtale, og leveres tilbake senest to dager etter arrangementet. 

Regler for utleie:                                                           


 1.  Leietaker besørger vask.  Hvis lokalene trenger vask eller annet etterarbeid som for eksempel kast av søppel, vask av kaffetrakter, kopper, bestikk etc.  blir leietaker fakturert for kr. 1.000,- i etterkant av leien.

2. Leietaker er ansvarlig at man ikke overskrider maks tillatt antall personer, 30 stk i klubbrommet.                                                                    

3. Oppvaskmaskinen skal tømmes og slås av.

4.  Bestikk og servise har faste plasser i skuffer og skap. Disse skal brukes.                             

5.  Søppel skal bæres ut i containere på parkeringsplassen. Det skal også ryddes søppel rundt husveggene.                                        

6.  Arrangementet må være ferdig innen kl. 21:00 hvis ikke annet er avtalt. 

7. Ved utløsning av alarm må leietaker betale kr. 3000,-                                                                                      

8. Leietaker er økonomisk ansvarlig for brekkasje, hærverk og reparasjoner som skyldes uforsvarlig bruk. Husk å behandle bygget med respekt.                 

9. Se og lær branninstruks, den er å regne som del av utleie-reglementet.    
10. Det er ikke tillatt å nyte alkohol eller røyke i Hauketo IF sine lokaler                                                                                                

11. Leietaker er selv ansvarlig for egne verdisaker og ting som oppbevares i Hauketo IF sine lokaler, og vil ikke bli erstattet av Hauketo IF.

12. Leietaker er ansvarlig for at ikke uvedkommende kommer inn under arrangementet, samt at alle dører og vinduer lukkes og låses etter bruk.                       

13.Dersom man ønsker å ha ytterdørene åpne under arrangementet SKAL det være dørvakt ved døren. Dører som ikke er under oppsyn SKAL være LÅST.  

 

For leietager


 


 

---------------------------------------------------------------------       Oslo       /       -