Innmeldingsskjema for Hauketo IF

Medlemsdata danner grunnlaget for utsendelse av medlemskort til alle medlemmer. Det er derfor viktig at opplysningene som gis i skjemaet nedenfor er så nøyaktige som mulig. Opplysningene som er oppgitt på medlemsskjemaet registreres også hos Norges Idrettsforbund.

Datoformatet er DD-MM-ÅÅÅÅ eller DDMMÅÅÅÅ

Dato (DD-MM-ÅÅÅÅ eller DDMMÅÅÅÅ) for når du startet trening i HIF, ved utmeliding bruk dagens dato

Junior................ kr. 400,- t.o.m det kalenderåret en fyller 16 år og pensjonister
Senior............... kr. 500,- fra det kalenderår en fyller 17 år
Familie.............. kr. 900,- for medlemmer som på samme adresse.
Støttemeldem... kr. 150,- for de som ikke er aktive, men vi støtte HIF

I tillegg til medlemsavgift, krever hver idrettsgruppe inn aktivitetsavgift.
Ved innmelding fra August er medlemskontingentet redusert med 50%, gjelder ikke støttemedlemskap

Marker det laget du spiller på, du kan markere flere lag. Velg annet for grupper som ikke har lag

Sammtykke gjelder bilder i Hauketo IF sin årbok og evetuelle andre publikasjoner, og bilder på vår hjemmeside www.hauketoif.no. Alle medlemer må registeres i NIF sin idrettsregistrering og du samtykker da at adresse og telefonnr. blir delt med andre systemer som henter data fra dette registerer, f.eks. FIKS og Håndballforbundet.

Hvis medlemmet er under 17 år, skal også foresattes opplynsinger oppgis

Levert av IdrettenOnline