Innmeldingsskjema for Hauketo IF

Medlemsdata danner grunnlaget for utsendelse av medlemskort til alle medlemmer. Det er derfor viktig at opplysningene som gis i skjemaet nedenfor er så nøyaktige som mulig. Opplysningene som er oppgitt på medlemsskjemaet registreres også hos Norges Idrettsforbund.

Datoformatet er DD-MM-ÅÅÅÅ eller DDMMÅÅÅÅ

Dato (DD-MM-ÅÅÅÅ eller DDMMÅÅÅÅ) for når du startet trening i HIF, ved utmeliding bruk dagens dato

Junior................kr.400,-t.o.mdetkalenderåretenfyller16årogpensjonisterSenior...............kr.500,-fradetkalenderårenfyller17årFamilie..............kr.900,-formedlemmersompåsammeadresse.Støttemeldem...kr.150,-fordesomikkeeraktive,menvistøtteHIFItilleggtilmedlemsavgift,kreverhveridrettsgruppein

Marker det laget du spiller på, du kan markere flere lag. Velg annet for grupper som ikke har lag

SammtykkegjelderbilderiHauketoIFsinårbokogevetuelleandrepublikasjoner,ogbilderpåvårhjemmesidewww.hauketoif.no.AllemedlemermåregisteresiNIFsinidrettsregistreringogdusamtykkerdaatadresseogtelefonnr.blirdeltmedandresystemersomhenterdatafradetteregisterer,f.eks.FIKSogHåndballforbundet.

Hvis medlemmet er under 17 år, skal også foresattes opplynsinger oppgis

Levert av IdrettenOnline