Medlemskap i Hauketo IF 

Hauketo IF bruker Norges Idrettsforbunds løsning for medlemsadministrasjon. 

Laste ned apen Min idrett på din mobil for å gjøre administreringen av ditt medlemskap enklest mulig. 

 

Hvordan melder jeg meg inn i Hauketo IF? 

Slik melder du deg inn i klubben:  

 1. Registrer deg (deretter ditt barn) som bruker i min idrett her. (Se video) 

 1. Logg deg inn i boksen "Min Idrett" til høyre/under i dette vinduet. 

 1. Søk opp "Hauketo IF" og send søknad om medlemsskap(Se video) 

 1. Søk kun for utøver, klubben får automatisk info om foresatte. 

 1. Husk å kryss av for den idrett du melder deg på. 

 1. Du får en bekreftelse av medlemskapet på epost etter et par dager. 


Trenger du hjelp? Kontakt idrettens support på tlf 21029090, epost: support@idrettsforbundet.no 


Hva betyr det å være medlem? 

Alle som har betalt medlemsavgift til Hauketo IF er medlem, medlemskapet regnes fra den dagen medlemsavgiften er betalt.

Dette får du - Treninger og kamper i din idrett, deltakelse på minimum 2 cuper pr år, fine grønne drakter, forsikring, stemmerett på årsmøtet, og et godt sosialt miljø.

Dette må jeg gjøre - Stille opp på kamper og treninger, følge klubbens og lagets regler, jobbe på 3-4 dugnader pr. år, og betale medlems- og treningsavgift. 

Hva koster det å være medlem? 

Alle medlemmer i Hauketo IF betaler medlemsavgift og treningsavgift: 

 • Det er årsmøte som bestemmer prisene for medlems- og treningsavgift, du finner prislisten for 2019 her. 

 • Medlemsavgiften - går til Hauketo IF og er på 400,- kr pr kalenderår  

Hvordan betaler jeg? 

Når får jeg faktura? 

 • Faktura for medlemsavgiften sendes ut løpet av januar hvert år. 

 • Faktura for treningsavgiften i fotball, håndball, innebandy og allidrett sendes ut ved seseong start. 

 • Faktura for treningsavgiften i innebandy sendes ut innen 1. juni hvert år. 

 • Alle betalingskrav fra Hauketo IF har 2 ukers betalingsfrist, det legges ikke på purregebyrer.
   

Hvordan betaler jeg? 

 • Når Hauketo IF har sendt deg en faktura, vil du få en e-post om at du har mottatt en faktura fra oss. 

 • Du vil få fakturaen som vedlegg på epost og den vil ligge i Min idrett. 

 • Du kan da velge om du vil logge deg inn i Min idrett å betale (Visa, mastercardbuyasskort, tippekort) 

 • Eller om du vil laste ned og betale fakturaen som ligger som vedlegg på eposten på vanlig måte i din nettbank. 


Trenger du hjelp? Kontakt idrettens support på tlf 21029090, epost: support@idrettsforbundet.no 

Hvordan melder jeg meg ut? 

Du avslutter medlemskapet ditt ved å melde deg ut av klubben, utmelding skal skje skriftlig. 

Du kan enten logge deg inn i Min idrett og melde deg ut her (Se video her), eller du kan sende oss en epost. 

 

Trenger du hjelp? Kontakt idrettens support på tlf 21029090, epost: support@idrettsforbundet.no 


Vil du bli støttemedlem? 

Ønsker du å støtte Hauketo IF? Da kan du bli støtemedlem. Det koster 150 kr pr. kalenderår.

Slik gjør du: 

 • Følg oppskriften for innmelding over. 

 • Meld deg utelukkende inn i Hauketo IF, ikke i noen avdeling/ idrett. 

 • Send en epost til oss med info om at du har søkt om støttemedlemskap. 

 • Sagene IF bekrefter ditt medlemskap etter et par dager. 

 • Betalingsrutinene er som beskrevet over. 


Trenger du hjelp? Kontakt idrettens support på tlf 21029090, epost: support@idrettsforbundet.no 

Ta kontakt med Hauketo IF v/ Medlemsansvarlig dersom du: 

 • Har fått et feilaktig betalingskrav 

 • Om du mener at du allerede er utmeldt som medlem 

 • Spørsmål som er relatert til ditt forhold med Hauketo IF