Alle skal med

Hauketo IF vil at alle barn skal kunne drive med idrett, og vil bidra med å finne løsninger hva gjelder økonomi for de som trenger det.

Utfordringer med å betale for idrettslig aktivitet?

Det finnes ulike måter vi kan hjelpe til med. Der det er behov, bidrar vi med midler for å dekke treningsavgift eller deler av denne.


  1. Betal fakturaen for medlemsavgiften først. Når du har betalt medlemsavgiften, er du medlem av Hauketo IF. Medlemskap er knyttet til viktige rettigheter som forsikring, deltakelse på årsmøter osv. 

     Du kan dele opp treningsavgiften i så mange deler du vil.  Bruk kid- nummeret som står på fakturaen hver gang du betaler inn en del. Du vil fortsette å få purringer til alt er betalt, derfor er det viktig at du kontakter oss på hauketo.if@klubbkontor.no ved oppdeling av faktura.   
  2. Ta kontakt med medlemsansvarlig via hauketo.if@klubbkontor.no hvis du du trenger betalingsutsettelse. Dette er ikke noe problem og vi er tålmodige. Vi legger aldri purregebyrer på våre fakturaer.

  3. Det er mulig å søke om fritidsstipend for barn og unge i skolealder som bor i bydelen, og som trenger økonomisk støtte. Stipendet skal dekke utgifter som medlemsavgifter/treningsavgifter/dekning av cup. Lag, foreninger og organisasjoner som tilbyr medlemskap i fritidsaktiviteter, samt skole og skolehelsetjenesten kan søke. Dette kan gjøres via din lagleder/trener, deretter bistår Hauketo IF med søknadsprosessen. 

  4. Er du i kontakt med NAV/ sosialkontor i din hverdag, så kan det hende de vil hjelpe deg. Offentlige myndigheter mener det er viktig at barn og ungdom får delta i idrettslag uansett hva slags økonomi familien har. Ta med deg fakturaene fra oss. 

 

 Les mer om: 

Medlemskap og priser
Betaling og Min idrett