Rutine for politiattester

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest). I en slik attest vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser. 

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres her: 

Ansvarlig for politiattester i Hauketo IF er:

Slik søker du:

 1. Søknad om politiattest gjøres elektronisk.
 2. Skriv ut søknadsskjema.pdf Fyll inn navn, personnummer, stilling/oppdrag og dato i bekreftelsen, skanne den og lagre som pdf. Eksempel på utfylt bekreftelse finner du her.
  Hvis søker er under 18 år, må bekreftelsen også signeres av foresatt. 
 3. Søk elektronisk ved hjelp av bank-id her
 4. Velg kategori "Frivillige organsisasjoner"
 5. Last opp bekreftelse som er utfylt med ditt navn, personnummer, formål og dato.

Hva skjer etter innsending?

 1. Politiattesten har i utgangspunktet 3 års gyldighet.
 2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til Hauketo IF.
 3. Den søknaden gjelder for må framvise sin politiattest til ansvarlig for politiattester i HIF innen 3 måneder etter at de har mottatt attesten fra Politiet ved personlig fremmøte etter avtale.
 4. Ansvarlig for politiattester registrerer fremvisning av politiattest, dato for fremvisning samt dato for utløp i medlemsregisteret på aktuelt medlem.
 5. Hauketo IF skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
 6. Ansvarlig for politiattester har taushetsplikt. Politiattester baserer seg på opplysninger fra politiets registre, og er underlagt taushetsplikt. Brudd på taushetsplikten er straffbart.

Politiattestansvarlig i HIF skal lage et godt system for registrering og oppfølging av ordningen. Som et minstekrav for oppfølging av ordningen skal politiattestansvarlig lagre opplysninger om: hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, for hvilke oppgaver/funksjoner, og dato for når dette ble avkrevd samt dato for fremvisning.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.