FRI TILGANG TIL TRENINGSØKTA

Basert på en samarbeidsavtale etablert mellom NFF og S2S,

gis alle landets klubber fri tilgang til denne nettbaserte treningsplattformen.

Det betyr at alle klubbens trenere, spillere og ledere får gratis tilgang.

treningsøkta.no finner du ferdige treningsøkter og tips til øvelser.

De aller fleste øvelsene har video og vi anbefaler alle trenere i klubben

å bruke treningsøkta til planlegging av treninger.

HIF Fotball følger NFFs skoleringsplaner.