Ekstraordinært årsmøte HiF

Ekstraordinært årsmøte HiF


Arrangør: Hauketo IF

Tid


Ekstra ordinært årsmøte Hauketo Idrettsforening.

Dato: 17. juni
Tid: 19.00 til 20.00
Sted: Klubbrommet i Prinsdalshallen


Agenda:

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I HAUKETO IDRETTSFORENING

Klubbrommet, Prinsdalshallen 17. juni 2019

Sak 1.    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2.    Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Saksliste:

  • Revidert budsjett for 2019 (sak 4, vedlegg 1)
  • Endringer i styret – ny organisasjonsplan (sak 5, vedlegg 2)
  • Konstituere valgkomiteen – inn med 2 medlemmer (sak 6)
  • HIF Strategiprosess 2022 (sak 7, vedlegg 3)

Sak 3.    Valg av ordstyrer, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4.    Revidert budsjett for 2019

 Innstilling: Det nye styret har revidert budsjettet for 2019 til det beste for medlemmene. Det er spesielt kostnadene ved å lønne en klubbsekretær, og den særskilte økonomiske belastningen hvert enkelt lag (7.500,-) måtte bære som nå bortfaller. Det nye budsjettet for 2019 går fra -1.700,- til 135.040,- i økonomisk overskudd.

                Vedtak:

Det reviderte budsjettet for 2019 godkjennes.

 

Sak 5.    Endringer i styret – ny organisasjonsplan

Innstilling: Det er foretatt en gjennomgang av roller og ansvar i Hauketo Idrettsforening til det beste for medlemmene. Den nye organisasjonsplanen legger mer opp til at de sportslige utvalgene/gruppene skal være «selvstendige» og løse sine driftsoppgaver selv. Styret tar et større ansvar ved å drive utadrettet virksomhet, som for eksempel politisk påvirkning, styrke samarbeid med ulike interessegrupper til klubben og løfte Hauketo Idrettsforening til nye høyder gjennom strategiprosessen mot 2022. Samtidig ønsker Eline Andresen Lier og Isabelle Holm å fratre sine roller i styret.  

Vedtak:

                Den nye organisasjonsplanen godkjennes

                

Sak 6.    Konstituere valgkomiteen

Innstilling: Årsmøtet fra 2019 hadde en utestående post, og det var å konstituere valgkomiteen med 1 leder, 2 medlemmer og 1 vararepresentant. Vi har i dag Gerhard Schjelderup som leder og Carina Finset som vararepresentant. Gerhard vil presentere to nye kandidatene i det ekstraordinære årsmøtet.

Vedtak:

                Vi godkjenner de to nye kandidatene inn som medlemmer i valgkomiteen.

 

Sak 7.    HIF strategiprosess 2022

Innstilling: Styret har besluttet å gjennomføre en strategiprosess for Hauketo Idrettsforening, og samle klubben rundt et felles målbilde i 2022. Styret har laget et utkast, og ønsker en involverende prosess med medlemmene og eksterne interessenter fremover.  

Vedtak:

Vi godkjenner å gjennomføre en strategiprosess for HIF frem mot 2022, og stiller oss bak tidsplanen skissert i forslaget.


Vedlegg:

1. Agenda

2. Revidert budsjett 2019 - vedlegg 1

3. HIF organisasjonsplan - vedlegg 2

4. Utkast HIF strategi - vedlegg 3


Vel møtt!

Hilsen
Styret i Hauketo IF


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.