Årsmøte


Arrangør: Hauketo IF

Tid


Årsmøtet avholdes mandag 12. mars 2018 kl.19.00, i Prinsdalshallen.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av sakslisten
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Valg av to personer til å undertegne protokoll
  4. Hovedstyrets beretning
  5. Regnskap 2017
  6. Budsjett 2018
  7. Innkomne saker
  8. Valg av nye medlemmer til styret.

 

 

Forslag til årsmøtet må sendes skriftlig til Hovedstyret:

Hauketo IF, P. boks 2, 1205 Oslo

E-post: majbrit@berglie.as

innen 6. mars 2018


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.