Medlemskontingent for 2020 sendes ut i uke 22/23

Postet av Hauketo IF den 29. Mai 2020

Medlemskontingent 2020 sendes ut denne uken 22/23

             

Etter Årsmøte den 25.05.2020 ble det besluttet å senke enkelt av medlemskontingenten. Se medlemskontingenten 2020 under.

I løpet av uke 22/23 sender vi ut faktura for medlemskontingenten 2020 til alle våre medlemmer. Du får fakturaene som en link på epost, og den ligger i din profil på hjemmesiden til Hauketo IF.
Du får også en sms om at du har mottatt en faktura fra oss. Sliter du med å betale? Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning!


Årsmøtet bemerker at HIF skal være en breddeklubb som er et lavterskeltilbud.

                                             

Medlemskontingenten 2020.

TypeBeløpKommentar
Junior 
Kr. 300,00 *)
 t.o.m det kalenderåret en fyller 17 år
Senior
Kr. 500,00 *)fra det kalenderår en fyller 18 år
Familie
Kr. 200,00 pr. medlem *)Failiemedlskap gjelder for min 3 og maks 5 medlemmer
Støttemedlem
Kr. 150,00 *)

*) Alle blir belaste med et gebyr for Faktura/KID-innbetaling koster: 14kr og/eller VISA/Mastercard betaling via DIBS koster: 4% + 10kr

Regne eksempel: Arne blir sendt en medlemskontingent på kr 250,- av klubben sin. Han kan velge å betale 264kr (250 + 14) via nettbank, eller bruke DIBS og betale 270kr (250*1.04 + 10)
Uavhengig av hva Arne velger mottar klubben hans 250kr.

Hjelp(video) til betaling av medlemskontigenten eller aktivitetsavgift/treningsavgift finner du her.

Mer info finner om medlemskontingenten finner du her

I tillegg til medlemsavgift, krever hver idrettsgruppe inn aktivitetsavgift/treningsavgift.

Aktivitetsavgift/treningsavgift Fotball og Håndball.

Utover medlemskontigent betaler hvert medlem (barn/ungdom/senior) en avgift til laget man spiller på. Årsmøtet gir lagene fullmakt til å bestemme treningsavgiftene, og til at lagene i håndball og fotball blir enige i sine respektive sportslige utvalg om hvordan dette koordineres. Årsmøtet bemerker at HIF skal være en breddeklubb som er et lavterskeltilbud.

Ettersom Norge er under covid-19 så er det opptil hver lag/sportslige utvalg å besteme om det skal betaltes for full eller rabatt på aktivitetsavgift/treningsavgift


Hva dekker aktivitetsavgift/treningsavgift 

Aktivitetsavgiften skal dekke deltagelse på cuper, drakter, diverse utstyr og ev. lønn til trenere som ev. blir leid inn.0 Kommentar

Økonomisk støtte til medlemskontingent og/eller treningsavgift

Postet av Hauketo IF den 20. Mai 2020

Det er nå fakturert en ny runde med medlemskontigent/treningsavgifter.

Treningsavgiften må være betalt for at utøverne skal ha rett til å delta i aktivitetene i Fotballgruppen og Håndballgruppa, herunder både treninger og kamper. 

Det er viktig for Fotballgruppen og Håndballgruppa at treningsavgiftene betales.
Disse avgiftene står for en vesentlig andel av de inntektene vi har og uten disse kan vi ikke drive gruppa. Vi setter derfor pris på at disse betales innen fristen.

Så er det likevel slik at det for enkelte vil være perioder der det kan være vanskelig å få betalt avgiften og ingen ønsker at dette skal gå utover ungene. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand har etablert en ordning der de tar imot søknader om tilskudd til aktiviteter for barn og unge 0 - 18 år. Eksempler på slike  aktiviteter hel eller delvis inndekning av medlemskontingent, spillelisenser etc. Vi oppfordrer derfor de dette er relevant for å benytte dette tilbudet.

Mer informasjon kan dere finne her: https://www.hauketoif.no/p/47300/sliter-du-med-a-betale


0 Kommentar

Agenda og underlag til årsmøte i HIF 25. mai 2020

Postet av Hauketo IF den 18. Mai 2020


Under følger agenda og vedlegg til årsmøte i HIF 25. mai 2020 kl. 19.00. 

Det blir avholdt fysisk årsmøte i Prinsdalshallen / klubbrommet. 

Av hensyn til planlegging er fint om de som kommer på årsmøtet påmelder seg er her.
eller sender melding til hauketo.if@klubbkontor.no.


Vel møtt!

Hilsen

Styret

Agenda Arsmote 2020.pdf

Årsberetning Hauketo Idrettsforening 2019_PDF.pdf

Resultat og Balanse rapport med noter HIF 2019_signert.pdf

Revisors beretning 2019 HIF .pdf

Resultat og Balanse rapport med noter HIF Fotball 2019_signert.pdf

Revisors beretning 2019 HIF Fotball.pdf

Sak 6 Kontingent Arsmote HIF 2020.pdf

Budsjett HIF 2020 - Revidert29042020.pdf

Sak 8_1 Endring Av Vedtekter Arsmote HIF 2020.pdf

Sak 8_2 Daglig leder Arsmote HIF 2020.pdf

Sak 9 Valg Arsmote HIF 2020.pdf


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline