Handledager hos Intersport Ryen

Postet av Hauketo IF den 22. Sep 2022

14. - 15. oktober får alle medlemmer i Hauketo IF 25% rabatt på hele butikken hos Intersport Ryen.Hauketo IF har ansatt en ny daglig leder

Postet av Hauketo IF den 2. Sep 2022

Martin Jansrud er ansatt som daglig leder i Hauketo IF.

Styreleder Leo Emblemsvåg er veldig fornøyd med at de nå har har ansatt en daglig leder og er sikker på at dette vil være med på å utvikle Hauketo IF som klubb.

Martin vil jobbe mye med klubbutvikling, administrative oppgaver og være klubbens representant på ulike arenaer. Han vil være tilgjengelig for våre medlemmer, så det er bare å ta kontakt hvis det er noe dere lurer på.

Martin er tilgjengelig på e-post: daglig.leder.hauketoif@klubbkontor.no og han kan treffes på telefon 94198449.

Vi ønsker Martin hjertelig velkommen til Hauketo IF.Arbeid i hallen

Postet av Hauketo IF den 3. Jun 2022

Idrettshallen holdes stengt for alle aktiviteter i uke 26 og 27 på grunn av arbeid.Hauketo IFInnkalling til årsmøte 28. mars kl. 19:00

Postet av Hauketo IF den 7. Mar 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Hauketo IF. Årsmøtet avholdes i Prinsdalshallen mandag 28. mars kl. 19:00.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12. mars til e-postadresse leder.hauketoif.styre@klubbkontor.no


Klikk gjerne "skal" på arrangementet så vi vet hvor mange som kommer


Foreløpig sakliste:
1. Godkjenning av innkallingen og saklisten
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen
4. Hovedstyrets beretning
5. Regnskap 2021
6. Kontingent 2022
7. Budsjett 2022
8. HIFs organisasjonsplan
9. Arbeid med å ansette daglig leder
10. Valg
a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
c) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
11. Innkomne saker
Endelig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest 15. mars. 
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hauketo IF i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser overfor Hauketo IF.
Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Spørsmål som gjelder årsmøtet, kan rettes til styremedlem2.hauketoif.styre@klubbkontor.no.
Med vennlig hilsen

Styret i Hauketo idrettsforening


Innkalling HIF Årsmøte 2022.pdf

Medlemskontigent HIF.pdf

HIF organisering.pdf

Resultat og balanserapport HIF 2021.pdf

Balanserapport HIF 2021.pdf

Noter HIF 2021.pdf

HIF årsberetning 2021.pdf

Hauketo IF_Valgkomiteens innstilling til Årsmøte 2022.pdf

Kontrollkomiteens beretning 2021_signet.pdf
Vil du støtte oss?

Postet av Hauketo IF den 23. Nov 2021

Støtt oss gjerne ved å kjøpe lodd og få samtidig sjansen til å vinne flotte kaker fra Grini bakeri. 
Trykk HER for å kjøpe lodd