Flügger Andelen

Postet av Hauketo IF den 4. Mai 2021

Ved å nevne Hauketo IF mottar klubben 5% cashback og du som kjøper får 20% rabatt på kjøpet. Vi oppfordrer deg derfor til å "namedroppe" klubben for å få rabatter og samtidig støtte klubben neste gang du handler på Flügger. 0 Kommentar

Takk til det gamle styret og velkommen til det nye!

Postet av Hauketo IF den 22. Mar 2021

Årsmøtet i HIF ble avholdt på Teams mandag den 15. mars og det var 26 deltakere med på møtet, hvorav 22 med stemmerett. 

Hauketo IF ønsker med dette å takke leder Rikard Munoz, nestleder Andreas Høydahl Sørli, styremedlem Anne Helene Liebenberg og styremedlem Erland Nilsen for 2 år med engasjement og nytekning i styret. 

Vi er glade for at fem av styremedlemmene fortsetter i styret, dette gjør at klubben kan ha kontinuitet i arbeidet vi driver. 

Anders Nilsen, Leo Emblemsvåg og Mohammed El Barkani ble valgt inn som nye styremedlemmer. 

Det nye styret avholder sitt første møte 29. mars. Saker til styret sendes: hauketo.if@klubbkontor.no

Saker det nye styret ønsker å fortsette arbeidet med:

  • Gå videre med ansettelse av daglig leder i klubben
  • Rekruttering av flere medlemmer til Hauketo IF 
  • Klubbutvikling 

Kontrollkomité for 2021:
Knut Sandal
Marcus Løfstedt

Valgkomité for 2021:
Leder: Andreas Høydahl Sørli
Medlem: Rikard Munoz
Vara: Øystein Evensen


Med sportslig hilsen Styret i HIF v/

Styreleder: Leo Emblemsvåg– 2 år
Nestleder: Atle Næss – 2 år
Sekretær: Tore Fjørtoft - 1 år
Marked/søknader: Carina Finset – 1 år
Økonomi: Mohammed El Barkani – 2 år
Sportslig leder håndball/sponsoransvarlig: Ann Helen Gjerstad – 1 år
Sportslig leder fotball: Anders Nilsen – 1 år
Anlegg: Per Berglie – 1 år


Takk til det gamle styret ved Andreas Høydahl Sørli, Rikard Munoz, Erland Nilsen og Anne Helene Liebenberg (ikke tilstede) 

 

Protokoll årsmøtet HIF 2021 signert.pdf
Resultatregnskap og balanse 2020 HIF signert.pdf
Kontrollkomiteens beretning for 2020 Signert.pdf


0 Kommentar

Innkalling til årsmøte i Hauketo IF 2021

Postet av Hauketo IF den 8. Mar 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Hauketo IF. Årsmøtet avholdes mandag 15. mars kl. 19:00.

Som følge av koronaepidemien vil årsmøtet bli avholdt digitalt ved bruk av Teams.  

Styret ber om at alle som ønsker å delta på årsmøtet sender en e-post til styremedlem2.hauketoif.styre@klubbkontor.no, eller melder seg på via Spond ved å KLIKKE HERMan vil da få tilsendt en link til Teams-møtet. 

InnkallingHIFÅrsmøte2021.pdf
HiF_Årsberetning_2020.pdf
Resultat og balanserapport - HIF 2020 med noter(1).pdf
Resultat og balanserapport - HIF Fotball 2020 med noter.pdf
Kontrollkomiteens beretning for 2020.pdf
Medlemskontigent 2021.pdf
HIFs organisasjonsplan.pdf
Valgkomiteen innstiller følgende kandidater.pdf0 Kommentar

Frivillige

Postet av Hauketo IF den 17. Feb 2021

Kunne du tenke deg å bidra som frivillig i Hauketo IF? Vi trenger flere frivillige, blant annet trenger vi flere til å hjelpe oss med inkluderingsarbeidet vårt i klubben. 

Klikk på linken under for å se hva dette innebærer:
https://frivillig.no/hauketo-idrettsforening/inkluderingsansvarlig


Ta kontakt med Carina på styremedlem3.hauketoif.styre@klubbkontor.no om dette kunne være noe for deg. 0 Kommentar

Vil du være med å bidra i Hauketo IF?

Postet av Hauketo IF den 25. Jan 2021

Hauketo IF er drevet på frivillig basis av i hovedsak foreldre til medlemmer i klubben. 


I mars i år er flere av styremedlemmene ferdig med sin periode på 2 år, og det er derfor flere plasser i styret som må fylles. 


Styret har en viktig rolle i å tilrettelegge for aktivitet og positiv utvikling. Idrettslaget har en sunn økonomi, og har vært godt drevet gjennom flere år.


DET BEHØVES NOEN TIL Å UTFØRE DET VIKTIGE ARBEIDET


Idrettslaget vårt betyr mye for barn og unge i dalen, og skal vi videreføre det viktige arbeidet vi har på gang, trenger vi nettopp deg! Å sitte i styret i Hauketo IF er hverken vanskelig eller veldig krevende, man får god hjelp av de andre i styret, og man lærer underveis. I tillegg finnes det kursmuligheter for de som ønsker det.


Oppgaver i klubben spenner fra praktiske ukentlige gjøremål til langsiktig strategisk planlegging, så her vil det være noe for alle.


Kunne du tenke deg å ta et verv i klubben hvor du får være med å påvirke klubbens fremtid, da er det fint om du tar kontakt med valgkomiteen v/ Øystein Evensen på tlf. 984 04 004.


Årsmøte i klubben er 15. mars kl. 18:00. 


Dagens hovedstyre:


Styreleder: Rikard Munoz - på valg

Nestleder: Andreas Høydahl Sørli - på valg

Styremedlem: Anne Helene Liebenberg - på valg

Styremedlem: Erland Nilsen - på valg

Styremedlem: Atle Næss 

Styremedlem anlegg: Per Berglie 

Sekretær: Tore Fjørtoft 

Styremedlem: Ann Helen Gjerstad

Styremedlem: Carina Finset0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline